Územní plán

 Zprávy o uplatňování Územního plánu Čeradice (z r.2017) jsou v plném znění k nahlédnutí na Obecním úřadu Čeradice.

Změna ÚP č.1

Koordinační výkres

Textová část

Výkres etapizace

Výkres koncepce uspořádání krajiny

Výkres koncepce veřejné infrastruktury

Výkres předpokládaných záborů

Hlavní výkres

Výkres VPS,VPO a asanaci

Výkres základního členění

 

Územný plán po změně  č.2 - platnost od 14.3.2020

Úplné znění

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Další informace